Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás obzvlášť dôležitá. Vaše údaje preto spracúvame výlučne na základe zákonných ustanovení (GDPR, TKG 2003). V tomto vyhlásení o ochrane údajov vás informujeme o spracovaní údajov v rámci webovej stránky www.skindistinkt.com.

Dodržiavanie požiadaviek na ochranu údajov pri používaní našej webovej stránky je pre nás kľúčovým záujmom, aby sme vám poskytli najlepšiu možnú bezpečnosť a transparentnosť pri nakladaní s vašimi osobnými údajmi. Osobné údaje sú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Patria sem napríklad informácie ako meno, adresa, poštová adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa.

Tieto údaje spracúvame alebo používame len preto, že je to nevyhnutné buď na plnenie zmluvy s vami (prevádzkovanie webovej stránky, predaj produktov, doručovanie objednávok), máme oprávnený záujem na spracúvaní údajov alebo preto, že vás zaujíma so spracovaním vašich údajov súhlasili. Neposkytnutie alebo zákaz použitia osobných údajov by znamenalo, že nižšie popísané funkcionality webovej stránky nebude možné sprístupniť vôbec alebo len v obmedzenom rozsahu a nebudeme môcť prijať a vybaviť vašu objednávku.

Údaje, ktoré nám poskytnete, budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu, na ktorý ste nám poskytli svoje údaje, alebo na dodržanie zákonných ustanovení.

Nižšie nájdete informácie o tom, aké vaše údaje spracúvame počas vašej návštevy našej webovej stránky, ako a prečo.

kontaktujte nás

Ak nás kontaktujete e-mailom, údaje, ktoré nám poskytnete, budú uložené iba do vybavenia vašej žiadosti a následne budú okamžite vymazané.

cookies

Webová stránka www.skidistinct.com používa takzvané cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehliadača ukladajú na vaše koncové zariadenie. Neškodia. Používame cookies, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemná. Niektoré súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve. Ak si to neželáte, môžete si svoj prehliadač nastaviť tak, aby vás informoval o nastavení cookies a povolíte to len v jednotlivých prípadoch. Chceli by sme upozorniť, že funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená, ak sú cookies deaktivované.

Webová analýza – Google Analytics

Na našej webovej stránke používame funkcie webovej analytickej služby Google Analytics na analýzu správania pri používaní a na optimalizáciu našej webovej stránky. Poskytovateľom tejto služby je Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“).
POZOR! V rámci tejto služby dochádza k prenosu údajov do USA alebo to nemožno vylúčiť.
Google Analytics používa cookies, ktoré umožňujú analýzu používania našej webovej stránky.
Informácie o používaní webovej stránky, ako je typ/verzia prehliadača, použitý operačný systém, predtým navštívená stránka, názov hostiteľa počítača (IP adresa), čas serverovej požiadavky sa zvyčajne prenesú na server Google a tam sa uložia. So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávky v súlade s článkom 28 GDPR.
V našom mene spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania našej webovej stránky, na zostavenie správ o aktivitách v rámci našej webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej webovej stránky a internetu. Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou Google nebude adresa IP prenášaná vaším prehliadačom zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google. Google Analytics používame iba s aktivovanou anonymizáciou IP pridaním kódu „anonymizeIP“ na túto webovú stránku. To zaručuje, že vaša IP adresa je maskovaná, takže všetky údaje sa zbierajú anonymne. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google odošle úplná IP adresa a tam sa skráti.

Počas návštevy webovej stránky sa okrem iného zaznamenávajú tieto údaje:
– stránky, ku ktorým ste pristupovali, vaša „cesta po kliknutí“
– Dosiahnutie „cieľov webovej stránky“ (konverzie, napr. prihlásenie na odber noviniek, sťahovanie, nákupy)
– Vaše správanie používateľa (napr. kliknutia, dĺžka pobytu, miera odchodov)
– Vaša približná poloha (región)
– Vaša IP adresa (v skrátenej forme)
– technické informácie o vašom prehliadači a koncových zariadeniach, ktoré používate (napr. nastavenie jazyka, rozlíšenie obrazovky)
– váš poskytovateľ internetu
– sprostredkovateľská adresa URL (cez ktorú webovú stránku / cez aké reklamné médium ste prišli na našu webovú stránku)

Údaje o používaní našej webovej stránky budú vymazané ihneď po skončení nami nastavenej doby uchovávania. Služba Google Analytics nám poskytuje nasledujúce možnosti obdobia uchovávania: 14 mesiacov, 26 mesiacov, 38 mesiacov, 50 mesiacov, neodstrániť automaticky. Kedykoľvek sa nás môžete opýtať na nami nastavený aktuálny čas uchovávania. Spracovanie vašich údajov pomocou Google Analytics je založené na vašom výslovnom súhlase v zmysle článku 6 (1) (a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Okrem toho môžete zhromažďovaniu údajov zabrániť stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kde sa presne nachádzajú dátové centrá Google, môžete zistiť tu: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/
Viac informácií o používaní údajov spoločnosťou Google, možnostiach nastavenia a námietky nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy .

Údaje

Zadaním objednávky na www.skindistinkt.com a uvedením svojho celého mena, adresy bydliska, prípadne alternatívnej adresy doručenia, vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla, ak je to vhodné, odovzdávate svoje osobné údaje prevádzkovateľovi webovej stránky, spoločnosti Brands Minds Media Communication GmbH . Tieto údaje uchovávame výhradne pre vlastnú potrebu a neposkytujeme tieto údaje tretím stranám, s výnimkou nášho logistického partnera DPD (DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH, Arbeitergasse 46, A-2333 Leopoldsdorf) za účelom plnenia zmluvy. .

Sendinblue používame ako softvér na zasielanie našich newsletterov. V rámci vašej registrácie na odber nášho bezplatného newslettera súhlasíte s tým, že vami zadané údaje budú odoslané spoločnosti Sendinblue GmbH. Vezmite prosím na vedomie Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky spoločnosti Sendinblue GmbH. Potvrdením svojej e-mailovej adresy prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu výslovne súhlasíte so zasielaním nášho e-mailového newsletteru pod značkou „Skin Distinct“ na vami uvedenú e-mailovú adresu v súlade s § 107 Telekomunikácií. zák. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať buď odhlásením sa z odberu noviniek prostredníctvom odhlasovacieho odkazu uvedeného v každom newsletteri („odhlásenie z odberu noviniek“) alebo zaslaním e-mailu so žiadosťou o odhlásenie. Pošlite tento e-mail na adresu office@skindistinkt.com. Takéto zrušenie má za následok neprípustnosť ďalšieho zasielania newsletterov, nemá však vplyv na váš prístup na webovú stránku a používanie ostatných funkcií.

Vaše práva

Máte právo na informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracúvame, právo na opravu údajov, ich vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať spracúvanie údajov, najmä vzhľadom na vašu konkrétnu situáciu, a právo na prenosnosť údajov. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho bydliska, vášho pracoviska alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje nariadenie ( EÚ) 2016/679 (základné nariadenie o ochrane údajov) porušuje; v Rakúsku je to orgán na ochranu údajov.

vlastník ochrannej známky

"Skin Distinct" je ochranná známka spoločnosti Brands Minds Media Communication GmbH, Inkustraße 1-7/3/2. 1. poschodie, A-3400 Klosterneuburg.

Vlastník webovej stránky www.skindistinkt.com

Túto webovú stránku vlastní a poskytuje:

Brands Minds Media Communication GmbH
Inkustrasse 1-7/3/2. hore
3400 Klosterneuburg
Rakúsko

Stav vyhlásenia o ochrane údajov

október 2022