vrátenie

Transparentnosť je pre nás dôležitá: Produkty, ktoré ste dostali, môžete vrátiť do štrnástich kalendárnych dní bez udania dôvodu. Lehota na zrušenie je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami uvedená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevzali tovar.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás kontaktovať, Skin Distinct , Inkustrasse 1-7/3/2nd floor, 3400 Klosterneuburg, Tel.: +43 (0) 2243/20 898 90, Fax: +43 (0) 2243 /20 898 15, email: office@skindistinkt.com prostredníctvom jasného vyhlásenia (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je súčasťou našich všeobecných obchodných podmienok, nie je to však povinné. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačí, ak nám zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôležité:

  • Produkt(y) nám musíte vrátiť alebo odovzdať bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nás informovali o zrušení tejto zmluvy.
  • Náklady na vrátenie znášate vy.
  • Zodpovedáte len za prípadné zníženie hodnoty produktov v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
  • Nemáte právo na odstúpenie od zmluvy z hygienických dôvodov, ak bola pečať produktov po doručení odstránená a/alebo produkty boli otvorené alebo použité. Rovnako nesmú byť poškodené výrobky. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch produkt(y) nie je/nie je možné vrátiť a bez výnimky nie je možné vrátiť peniaze za nákup.

Viac informácií o vrátení a podmienkach vrátenia nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach.