Podmínky služby

1 Provozovatel internetového obchodu, platnost obchodních podmínek a všeobecné informace Internetový obchod www.skindistinkt.com pro Rakousko, Německo, Slovensko a Českou republiku provozuje majitel značky SKIN DISTINCT Brands Minds Media Communication GmbH, Inkustraße 1-7/3/2. OG, 3400 Klosterneuburg, Rakousko prostřednictvím cloudové platformy elektronického obchodu shopify® (www.shopify.com). Brands Minds Media Communication GmbH je registrována u obchodního soudu v Korneuburgu (FN 410961f) v Rakousku. Jednatelé: Mag. Mario Szvetits a Mag. (FH) Helmut Weissmann. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují výhradně na používání www.skindistinct.com ve všech jazykových a národních variantách a na veškerý online prodej ve všech jazykových a národních variantách na www.skindistinct.com. Osobní označení je třeba bez výjimky chápat jako genderově neutrální. Označení „vy“ a „zákazník“ je třeba chápat jako ekvivalent „kupující“. „My“ se dále rozumí provozovatel internetového obchodu dle informací podle bodu 1. Označení "článek", "produkt" a "zboží" jsou synonyma. Používáním www.skidistinct.com nebo zadáním objednávky souhlasíte jako zákazník s podmínkami zde zveřejněnými. Před zadáním objednávky si prosím pozorně přečtěte obchodní podmínky. Objednávka/nákup není možný bez vašeho souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Tento souhlas je výslovně vyžadován pro každý nákup. Všechny produkty prodávané prostřednictvím www.skindistinct.com jsou prodávány výhradně koncovým uživatelům, kteří jsou starší 18 let, nejsou pod žádným opatrovnictvím a nevystupují jako zástupci společnosti, v komerčním množství. Veškeré informace o produktech a cenách se mohou změnit a jsou nezávazné. Rozsah produktů v kteroukoli dobu nezaručuje, že budou vždy dostupné. Každý produkt lze kdykoli změnit nebo přerušit. Podmínky se mohou čas od času změnit bez předchozího upozornění. Verze všeobecných obchodních podmínek platná pro příslušnou objednávku je ta, která byla zveřejněna na www.skindistinkt.com v době objednávky. Objednávky/nákupy lze provádět pouze z Rakouska, Německa, Slovenska a České republiky, takže fakturační a dodací adresa musí být v jedné z těchto tří zemí. Smluvní jazyk je němčina. Rakouské právo platí s vyloučením referenčních norem mezinárodního práva soukromého a s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodním prodeji zboží (CISG).

Všechny názvy produktů a značek obsažené na www.skindistinct.com jsou chráněné ochranné známky příslušných vlastníků. Neneseme žádnou odpovědnost za použití a obsah externích odkazů. 2 Uzavření smlouvy, ceny a náklady na dopravu Produkty nabízené pod značkou „SKIN DISTINCT“ na www.skindistinct.com lze zakoupit buď online na www.skindistinct.com, nebo telefonicky (tel: +43 (0) 2243 20 898 90). Produkty lze vyzvednout v elektronickém nákupním košíku kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku". To znamená, že zatím žádná objednávka. K závazné objednávce dojde až po zadání všech údajů potřebných k prodeji, potvrzení, že jste se seznámili s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a nakonec kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Jakmile provedete objednávku, obdržíte fakturu a všeobecné obchodní podmínky e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Pokud nebudeme schopni objednávku zpracovat, budete o tom co nejdříve informováni. Pokud jsme v takovém případě již od vás obdrželi platbu za objednávku, vrátíme vám zaplacenou částku vámi použitou platební metodou. Pokud to není možné, budeme vás kontaktovat, abychom zajistili vrácení peněz. Námi zaslaná faktura nepředstavuje kupní smlouvu. Faktura slouží pouze k dokladu, že jsme vaši objednávku přijali. Nejsme povinni na základě Vaší objednávky uzavřít smlouvu. Vaši objednávku přijímáme a kupní smlouva je uzavřena až odesláním Vámi objednaného produktu (produktů). Nepřijímáme objednávky od nezletilých (osob mladší 18 let).

Ceny uvedené na www.skindistinct.com zahrnují zákonnou daň z obratu, nikoli však náklady na dopravu. Zásilky v rámci Rakouska jsou zdarma, bez ohledu na hodnotu objednávky. Zásilky do Německa, Slovenska a České republiky jsou zdarma od hodnoty objednávky 49,00 €. Při hodnotě objednávky nižší než 49,00 € jsou náklady na dopravu 12,20 € za objednávku. Případné náklady na dopravu jsou uvedeny samostatně na faktuře. Pokud budeme muset vaši objednávku rozdělit do několika zásilek (balíků), budete muset uhradit náklady na dopravu pouze jednou a nevzniknou vám žádné další náklady. Neexistuje žádná minimální hodnota objednávky. Produkty, ceny a jakékoli nabídky uvedené na www.skindistinkt.com se mohou lišit. 3 Dodání a dostupnost Vaši objednávku se snažíme vyřídit co nejrychleji v pořadí, v jakém byla přijata. Doručení probíhá z Rakouska prostřednictvím našeho logistického partnera DPD na vámi zadanou dodací adresu. Naším cílem je, abyste svou objednávku obdrželi do 2 až 7 pracovních dnů po obdržení objednávky (den objednávky se v tomto případě nepočítá). Na tuto dobu není nárok. Kvůli nepředvídatelným událostem může zpracování nebo doručení vaší objednávky trvat déle. Ve velmi nepravděpodobném případě, že dodání bude trvat déle než 30 dnů, máte právo zrušit svou objednávku. Pokud produkt nebo několik produktů z vaší objednávky již není k dispozici, budeme vás neprodleně informovat e-mailem. V takovém případě si vyhrazujeme právo vaši objednávku částečně nebo úplně odmítnout. 4 možnosti platby Využíváme vybrané platební možnosti transakčního systému Shopify Payments nabízeného shopify® a integrovaného do shopify®. Navíc je možná platba přes PayPal. V tomto případě se platba provádí přímo na účet PayPal provozovatele stránky www.skindistinkt.com (viz bod 1). 5 Právo na odvolání a pokyny k odvolání Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na zrušení, musíte nás informovat, Brands Minds Media Communication GmbH, Inkustraße 1-7/3/2nd floor, telefon: 02243/20 898, fax: 02243/20 898 15, e-mail: office@skindistinct .com, prostřednictvím jasného prohlášení (například dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy přiložený v části „Právo na zrušení“, ale není to povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme okamžitě, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o vašem odvolání této smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky. Zboží nám musíte zaslat zpět nebo je předat neprodleně, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy.

Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Pokud uplatníte své právo na odstoupení od smlouvy, ponesete přímé náklady na vrácení zboží. Vezměte prosím na vědomí, že z hygienických důvodů se vaše právo na zrušení nevztahuje, pokud byl produkt (produkty) otevřen nebo použit po dodání. Stejně tak nesmí dojít k poškození výrobků. Ve všech výše uvedených případech je/nejsou produkt/produkty vhodné k vrácení a bez výjimky není možné vrátit peníze za nákup. 6 Spotřebitelská arbitráž Společnost Brands Minds Media Communication GmbH zásadně nechce a není povinna se účastnit řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem. 7 Autorská práva a ochranné známky Veškerý obsah webových stránek www.skidistinct.com (texty, obrázky, fotografie, videa, grafika) je chráněn proti neoprávněnému použití autorským právem, právy na jméno a obrázky a právy k ochranným známkám. Jakékoli jiné použití než výběr a nákup produktu (produktů) je povoleno pouze s naším předchozím písemným souhlasem nebo, pokud nevlastníme příslušná práva, s výslovným souhlasem držitele autorských práv.

 

8 Odpovědnost Podle našeho nejlepšího vědomí se snažíme co nejlépe prezentovat a popisovat vlastnosti produktů a obecné informace na www.skindistinct.com a v našich reklamních materiálech, pokud jde o obrázek, barvu a text. Přesto vylučujeme jakoukoli odpovědnost za typografické chyby, datové chyby, omyly nebo nesprávné informace, jejichž správný obsah je mimo naše znalosti. Kromě toho nemůžeme zaručit, že zobrazené barvy jsou přesné, protože zobrazení barev závisí na vašem počítačovém systému. Reklamace podle zákona o odpovědnosti za výrobek je třeba adresovat osobě uvádějící výrobky na trh. Distributora naleznete v informacích na obalu a/nebo v příslušné příbalové informaci. Brands Minds Media Communication GmbH neručí za nepřímé škody, ke kterým dojde jako vedlejší účinek skutečné ztráty nebo poškození, např. B. ušlý zisk nebo objednávky nebo za nedodané produkty nebo nedodržení jakékoli jiné povinnosti podle těchto podmínek, kde příčina takového selhání je mimo naši kontrolu, včetně mimo jiné nehody, požáru, záplav, bouře, nepokojů, občanskoprávních nepokoje, války, jaderné nehody nebo teroristické aktivity. Za jakoukoli ztrátu nebo poškození vyplývající z vaší objednávky zadané na www.skindistinct.com je naše maximální odpovědnost omezena na celkovou částku vaší objednávky. 9 Záruka Platí záruční práva. 10 Uložení textu smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek Poskytovatel neukládá text smlouvy; uložte si prosím svou objednávku a podmínky sami, pokud si je budete chtít prohlédnout později. 11 Platnost Pokud jakákoli část těchto podmínek není povolena nebo je soudem nebo regulačním úřadem považována za neplatnou, zbývající podmínky budou nadále platit. Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici na webových stránkách. Vždy je možné je vytisknout pomocí obecných funkcí prohlížeče (nabídka „Soubor“ – příkaz „Tisk“). Stav: 04.11.2022