Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana dat Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, používány a sdíleny, když používáte nebo nakupujete na www.skindistinct.com. Webové stránky www.skindistinkt.com jsou provozovány pod chráněnou značkou SKIN DISTINCT®. Značku vlastní Brands Minds Media Communication GmbH se sídlem v Klosterneuburgu (Rakousko). Více informací o tomto naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše údaje tedy zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (DSGVO, TKG 2003) nebo využíváme takové služby, které zajišťují dodržování ustanovení a osobní údaje nepředáváme nebo je pouze předáváme k vyřízení objednávky. Dodržování požadavků na ochranu údajů při používání našich webových stránek je pro nás klíčovým zájmem, abychom vám poskytli nejlepší možnou bezpečnost a transparentnost při nakládání s vašimi osobními údaji. Osobní údaje jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby. Patří sem například informace jako jméno, adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo údaje o platebních prostředcích, jako jsou čísla kreditních karet. Tyto údaje zpracováváme nebo využíváme pouze proto, že je to nezbytné buď pro plnění smlouvy s vámi (provoz webových stránek, prodej produktů, doručování objednávek), máme oprávněný zájem na zpracování údajů nebo proto, že vás zajímá se zpracováním vašich údajů souhlasili. Neposkytnutí nebo zákaz použití osobních údajů by znamenalo, že níže popsané funkcionality webu nebude možné zpřístupnit vůbec nebo jen v omezeném rozsahu a nebudeme moci přijmout a zpracovat vaši objednávku. Pokud zadáte objednávku prostřednictvím webu, uchováme informace o vaší objednávce pro naši evidenci, pokud nás nepožádáte o vymazání těchto informací. Z výmazu jsou vyloučeny údaje, které jsou povinny dodržovat právní předpisy. Níže naleznete informace o tom, které vaše údaje zpracováváme během vaší návštěvy našich webových stránek, jak a proč.

 

Osobní údaje, které shromažďujeme Webové stránky www.skindistinkt.com provozujeme prostřednictvím cloudové e-commerce platformy Shopify. Když navštívíte webové stránky, automaticky shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, včetně informací o webovém prohlížeči, IP adresy, informací o časovém pásmu a některých cookies nainstalovaných ve vašem zařízení. Při procházení webu také shromažďujeme informace o jednotlivých webových stránkách nebo produktech, které si prohlížíte, o webových stránkách nebo hledaných výrazech, které vás na web přivedly, a informace o tom, jak s webem komunikujete. Tyto automaticky shromažďované informace označujeme jako „Informace o zařízení“. Informace o zařízení shromažďujeme pomocí následujících technologií: „Cookies“ jsou datové soubory uložené v zařízení nebo počítači, které často obsahují anonymní jedinečný identifikátor. Více informací o souborech cookie a o tom, jak soubory cookie zakázat, naleznete na adrese http://www.allaboutcookies.org. „Soubory protokolu“ zaznamenávají akce na webu a shromažďují informace, jako je IP adresa, typ prohlížeče, poskytovatel internetových služeb, odkazující/výstupní stránky a datum/časové razítko. "Web beacons", "tagy" a "pixely" jsou elektronické soubory používané ke shromažďování informací o tom, jak se pohybujete na webových stránkách.

Kromě nástroje integrovaného do Shopify pro analýzu chování návštěvníků webových stránek používáme funkce webové analytické služby Google Analytics k analýze chování uživatelů a optimalizaci našich webových stránek. Poskytovatelem této služby je Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). V rámci této služby jsou data přenášena do USA nebo to nelze vyloučit. Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu používání našich webových stránek. Informace o používání webové stránky, jako je typ/verze prohlížeče, použitý operační systém, dříve navštívená stránka, název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa), čas požadavku serveru se obvykle přenášejí na server Google a tam se ukládají. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek v souladu s čl. 28 GDPR. Společnost Google naším jménem použije tyto informace k vyhodnocení používání našich webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na našich webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek a internetu. Podle informací poskytnutých společností Google nebude IP adresa přenášená vaším prohlížečem sloučena s jinými údaji společnosti Google. Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP přidáním kódu „anonymizeIP“ na tuto webovou stránku. To zaručuje, že vaše IP adresa je maskována, takže všechna data jsou shromažďována anonymně. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google a tam zkrácena.

Během návštěvy webové stránky jsou mimo jiné zaznamenány následující údaje: stránky, které jste navštívili, vaše „cesta kliknutí“ Dosažení „cílů webových stránek“ (konverze, např. přihlášení k odběru newsletteru, stahování, nákupy) Vaše uživatelské chování (např. kliknutí, délka pobytu, míra okamžitého opuštění) Vaše přibližná poloha (region) Vaše IP adresa (ve zkrácené formě) technické informace o vašem prohlížeči a koncových zařízeních, která používáte (např. nastavení jazyka, rozlišení obrazovky) vašeho poskytovatele internetu odkazující URL (přes které webové stránky / přes které reklamní médium jste přišli na naše webové stránky) Údaje o používání našich webových stránek budou vymazány ihned po skončení námi stanovené doby uložení. Google Analytics nám poskytuje následující možnosti doby uchování: 14 měsíců, 26 měsíců, 38 měsíců, 50 měsíců, automaticky nemazat. Na námi nastavený aktuální čas uchování se nás můžete kdykoli zeptat. Zpracování vašich údajů pomocí Google Analytics je založeno na vašem výslovném souhlasu ve smyslu článku 6 (1) (a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kde přesně se datová centra Google nacházejí, zjistíte zde: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/ Více o využití dat společností Google, možnostech nastavení a námitek v ochraně dat prohlášení společnosti Google na https://policies.google.com/privacy. Google Analytics můžete deaktivovat zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Také o vás shromažďujeme určité informace, když si něco koupíte nebo se pokusíte koupit na Stránce. To zahrnuje jméno, fakturační adresu, dodací adresu, platební údaje (včetně čísel kreditních karet a čísel bankovních účtů), e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto informace označujeme jako „Informace o objednávce“. Když v těchto Zásadách ochrany osobních údajů používáme „Osobní údaje“, máme na mysli jak informace o zařízení, tak informace o objednávce. Jak používáme vaše osobní údaje? Údaje o objednávce, které shromažďujeme, obvykle používáme ke splnění objednávek, které obdržíme prostřednictvím webu (včetně, nikoli však výhradně, zpracování vašich platebních údajů, zajištění přepravy, doručení vaší objednávky, zasílání faktur a/nebo potvrzení objednávky). Tyto informace o objednávce také používáme k komunikace s vámi; Prověřování našich objednávek na potenciální riziko nebo podvod a Poskytování informací nebo reklamy související s našimi produkty nebo službami, pokud jste se výslovně neodhlásili.

Pokud jste nám dali souhlas k odběru bezplatného newsletteru SKIN DISTINCT, použijeme vaši e-mailovou adresu k zasílání našeho newsletteru v nepravidelných intervalech. V každém e-mailu newsletteru máte možnost se ze služby odhlásit, pokud si to přejete. Údaje, které jste nám poskytli při registraci k odběru newsletteru (jméno, příjmení a e-mailová adresa), jsou rovněž uloženy na platformě elektronického obchodu Shopify, jsou technicky chráněny proti zneužití a slouží k zasílání newsletteru. S výjimkou Shopify nebudou vaše data newsletteru předána žádné třetí straně. Zveřejnění vašich osobních údajů Vaše osobní údaje sdílíme pouze s těmi třetími stranami, které nám pomáhají při používání vašich osobních údajů, jak je popsáno výše. Například používáme Shopify k napájení našeho internetového obchodu. Pro více informací o tom, jak Shopify používá vaše osobní údaje, navštivte: https://www.shopify.com/legal/privacy. Konečně můžeme také sdílet vaše osobní údaje, abychom dodrželi platné zákony a předpisy, abychom reagovali na předvolání, příkaz k prohlídce nebo jinou zákonnou žádost o informace, které obdržíme, nebo abychom jinak chránili naše práva. Behaviorální reklama Jak je popsáno výše, používáme vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat cílenou reklamu nebo marketingovou komunikaci, o které si myslíme, že by vás mohla zajímat.

Z cílených reklam se můžete odhlásit například zde: Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous Kromě toho se můžete odhlásit z některých služeb prostřednictvím odhlašovacího portálu Digital Advertising Alliance: http://optout.aboutads.info/. „Do Not Track“: Vezměte prosím na vědomí, že neměníme postupy shromažďování dat a používání našich webových stránek, když z vašeho prohlížeče obdržíme signál „Do Not Track“. Vaše práva Pokud máte bydliště v Evropě, máte právo na informace o tom, které vaše osobní údaje zpracováváme, právo na opravu údajů, na jejich výmaz, na omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování údajů, zejména z důvodu vaší konkrétní situaci a právo na přenositelnost údajů. Pokud chcete toto právo uplatnit, kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě Vašeho bydliště, Vašeho pracoviště nebo místa domnělého porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů porušuje Nařízení ( EU) 2016/679 (základní nařízení o ochraně údajů) porušuje; v Rakousku je to orgán pro ochranu údajů. Kromě toho, pokud jste evropským rezidentem, vezměte prosím na vědomí, že vaše údaje zpracováváme za účelem plnění smluv s vámi (např. když zadáte objednávku prostřednictvím webové stránky) nebo za účelem plnění našich oprávněných obchodních zájmů uvedených výše. Dále mějte na paměti, že vaše informace budou přeneseny mimo Evropu, včetně Kanady a Spojených států.

nezletilí Webové stránky www.skidistinct.com nejsou určeny osobám mladším 18 let. Kromě toho nebudou akceptovány objednávky od nezletilých, pokud můžeme ověřit jejich věk. Změny Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit, aby odrážely změny v našich postupech nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů. Kontakt Pokud potřebujete další informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů, máte dotazy nebo chcete podat stížnost, kontaktujte nás e-mailem na office@skindistinkt.com nebo poštou na adresu: SKIN DISTINCT, Inkustraße 1-7/3/2. OG, A-3400 Klosterneuburg. vlastník ochranné známky „SKIN DISTINCT“ je registrovaná ochranná známka společnosti Brands Minds Media Communication GmbH, Inkustraße 1-7/3/2. 1. patro, A-3400 Klosterneuburg. Vlastník webu www.skindistinkt.com Tuto webovou stránku vlastní a poskytuje: Brands Minds Media Communication GmbH Inkustrasse 1-7/3/2. nahoru po schodech A-3400 Klosterneuburg Stav prohlášení o ochraně údajů října 2022