VRÁTIT SE

Transparentnost je pro nás důležitá: Zboží, které jste obdrželi, můžete vrátit do čtrnácti kalendářních dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás kontaktovat, Skin Distinct , Inkustrasse 1-7/3/2nd floor, 3400 Klosterneuburg, Tel.: +43 (0) 2243/20 898 90, Fax: +43 (0) 2243 /20 898 15, email: office@skindistinkt.com prostřednictvím jednoznačného prohlášení (například dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je součástí našich všeobecných obchodních podmínek, ale není to povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když nám zašlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důležité:

  • Musíte nám vrátit nebo předat produkt(y) bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy.
  • Náklady na vrácení nesete vy.
  • Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty produktů v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
  • Z hygienických důvodů nemáte právo na odstoupení od smlouvy, pokud byla pečeť produktu (produktů) po dodání odstraněna a/nebo produkt(y) byl otevřen nebo použit. Stejně tak nesmí dojít k poškození výrobků. Ve všech výše uvedených případech je/nejsou produkt/produkty vhodné k vrácení a bez výjimky není možné vrátit peníze za nákup.

Další informace o vrácení a podmínkách vrácení najdete v našich Všeobecných obchodních podmínkách.